Energieprestatie adviezen

Energieprestatieberekeningen Nieuwbouw

Nieuwbouwwoningen en  Nieuwbouw utiliteitsgebouwen moeten voldoen aan richtlijnen omtrent energiezuinigheid. De overheid verplicht u om aan te tonen dat uw bouwwerk voldoet aan deze eisen. Een EPC-berekening (Energie Prestatie Coëfficiënt), ook wel bekend als een EPG-berekening (Energie Prestatie Gebouwen), toont aan dat uw bouwwerk wel of niet voldoet aan de eisen die gesteld zijn in het bouwbesluit. In het bouwbesluit staat vermeld aan welke normen u moet voldoen. Hoe lager de EPC-waarde, hoe energiezuiniger de woning of het gebouw.

Wij maken deze berekeningen al sinds vele jaren met een hoge mate van aandacht voor de uitvoering. Onze jarenlange ervaring met deze berekeningen, van een standaard eis tot Nul op de meter woningen (NOM), zorgt voor een goed en gedegen advies in de keuzes welke er gemaakt dienen te worden. Mocht een EPG met de gewenste installatie niet aan de norm voldoen adviseren wij altijd welke mogelijkheden zijn om alsnog aan de wettelijke epg eisen te voldoen.

Binnenkort wordt de EPG berekening vervangen door de BENG-Berekening.

BENG, uitgeschreven Bijna Energie Neutraal Gebouw en is de nieuwe energieprestatie bepalingsmethode die vanaf 1 januari 2021 van start gaat. Deze methode is een verbetering op zijn voorganger de EPG berekening en gaat zorgen voor een betere overlapping tussen theorie en praktijk.

De overheid stelt nieuwe energie-eisen, waar alle nieuwbouwwoningen en utiliteitsgebouwen aan moeten voldoen. De eis is opgesplitst in drie indicatoren. De drie indicatoren toetsen: 1) energiebehoefte, 2) primair energiegebruik en 3) aandeel hernieuwbare energie. Er moet voldaan worden aan alle drie de eisen. De eisen verschillen per vorm (Als/Ag) en per gebruiksfunctie.

De nieuwe bepalingsmethode is vastgesteld in NTA 8800. De voornaamste reden van de nieuwe bepalingsmethode is als volgt. De Europese Unie (EU) wil een energie-unie die zorgt voor energiezekerheid en onafhankelijkheid. Daarnaast dienen de strengere energie-eisen als oplossing om aan de klimaatdoelen die in het Klimaatakkoord van Parijs zijn opgenomen te voldoen.

BENG Berekening

Met een BENG berekening  “detail methode” bewijst u aan de gemeente dat uw nieuw bouwwerk wel of niet voldoet aan de gestelde eisen. Zonder kloppende berekening wordt de vergunningsaanvraag altijd afgekeurd. U dient dus bij iedere nieuwbouw aanvraag na 1 januari 2021 deze berekening aan te leveren. Deze berekening bij de aanvraag omgevingsvergunning wordt dan ook  geregistreerd in de landelijke database en mag het opstellen hiervan mag alleen nog worden gedaan door een gecertificeerde adviseur, welke de berekening via een gecertificeerd bureau laat registeren. Deze nieuwe en intensieve certificering/registratie zorgt voor hoge mate van kwaliteitswaarborging.

Tijdens de uitvoering/realisatie van uw nieuwbouw pand dient er straks bewijslast te worden verzameld welke ervoor zorgt dat de vooraf gemaakt BENG berekening bij de oplevering van het pand ook gecontroleerd kan worden en als oplevering stuk kan worden geregistreerd.

Bij dit traject kunnen wij u assisteren, begeleiden of ontzorgen. Voor de mogelijkheden hierin kunt u het beste contact met ons opnemen, zodat wij u een op maat advies kunnen geven met welke werkzaamheden wij u van dienst kunnen zijn.

Energieprestatieberekeningen Bestaande Bouw

Bestaande woning:

Huis verkopen = definitief energielabel aanvragen

Als je je huis verkoopt, dan moet je aan de koper laten zien welk energielabel jouw woning heeft. Doe je dat niet, dan kun je een boete krijgen Het controleren van de bewijslast en het registeren van een eenvoudig energielabel kost  slechts een klein bedrag. Je kan een energielabel aanvragen op www.energielabelvoorwoningen.nl. Dat gaat in een aantal stappen:

  1. Inloggen met DigiD van de oudste eigenaar van de woning
  2. Gegevens van je woning controleren en eventueel aanpassen (hooguit 10 gegevens).
  3. Bewijs toevoegen aan het online woningdossier.
  4. Zoeken op  SJA Essens of BouwkundigenZO en deze selecteren als erkend deskundige selecteren die het bewijs gaat controleren.
  5. Gegevens versturen.
  6. De door u gestuurde bewijslast wordt door ons beoordeeld, indien dit akkoord is volgens de richtlijnen wordt dit goedgekeurd.
  7. Energielabel ontvangen (registratie gaat automatisch).

Ook deze vorm van het vast stellen van het energielabel wordt per 1 januari 2021 vervangen door de BENG-Berekening “Basis methode. Deze berekening gaat samen met een uitgebreide opname ter plaatse. Ook voor deze gecertificeerde berekening welke in de landelijke data base wordt geregistreerd kunt u na 1 januari bij ons terecht.