Bouwbesluit toetsingen

Voor diverse opdrachtgevers ( particulieren, ontwerpers, of andere bureaus) toetsen wij hun plannen aan een gedeelte van het bouwbesluit.  Het bouwbesluit omvat alle technische eisen waaraan bouwplannen moeten voldoen. Onze standaard rapportage omvat een aantal onderdelen welke bij een aanvraag omgevingsvergunning momenteel tot de indieningsvereisten behoren. Zoals:

 • Vertalen ruimtebenamingen naar benamingen conform bouwbesluit 2012;
 • Bepaling Gebruiksfuncties (incl. schematisch overzicht);
 • Bepalen Gebruiksoppervlakte (incl. schematisch overzicht);
 • Bepalen Verblijfsgebieden (incl. schematisch overzicht);
 • Berekeningen luchtverversing (ventilatie) (incl. stroomschema’s);
 • Berekeningen t.b.v. doorspuibaarheid;
 • Berekening van de daglichttoetreding;
 • Berekening van de warmteweerstanden;
 • Berekening van de EPG op basis van NEN7120 (incl. gelijkwaardigheidsverklaringen);
 • Berekening van de MPG;
 • Omschrijving voorzieningen inbraakwerendheid;
 • Documentatie warmteweerstanden;
 • Eventueel overige documentatie ter onderbouwing van de rapportage;

Natuurlijk behoren er nog diverse andere onderdelen tot  de mogelijkheden, zo kunnen wij ook indien gewenst de MPG berekening vervangen door een uitgebreidere GPR berekening (vaak op verzoek van de gemeente).

Dit alles kunnen wij zowel voor de woningbouw als voor de utiliteitsbouw (bedrijfspanden) verzorgen. Bij ieder plan wordt er, voordat de offerte wordt afgegeven beoordeeld of een onderdeel  benodigd is voor de aanvraag omgevingsvergunning of juist niet. Daar worden onze werkzaamheden op afgestemd, en natuurlijk ook onze offerte.

Indien wij van u een schetsplan ontvangen kunnen wij binnen korte tijd een op maat gemaakte offerte toezenden. De planning zal altijd in overleg met u worden vastgesteld.

Zijn er vraagstukken welke buiten de hier bovenstaande “standaard” vallen neem dan gerust contact met ons op om te kijken of wij u van dienst kunnen zijn. Met onze jarenlange ervaring kunnen wij vaak een passende oplossing bieden.